zebranierr

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018, na zebraniu podjęto dwie uchwały. Pierwsza o wydaniu pozytywnej opinii dla opracowanego nowego programu wychowawczo - profilaktycznego oraz została podjęta uchwała o wyborze Prezydium Rady Rodziców. 

W roku szkolnym 2017/2018 skład Prezydium Rady Rodziców przedstawia się następująco:

Robert Pałka - przewodniczący

Alicja Gruza - zastępca przewodniczącego

Maria Kassoti - sekretarz

Krystyna Czenczek - skarbnik

Wszyscy rodzice uczniów mogą kontaktować się z przedstawicielami Rady Rodziców w sytuacjach, w którym mają jakieś wątpliwości lub w celu uzyskania pomocy lub wsparcia w jakiejś sprawie, z którą rodzic uważa, że sam sobie nie poradzi. Poniżej podajemy telefon oraz emaila do przewodniczącego Rady Rodziców:

Robert Pałka - tel. kontaktowy: 660508892; ropalka@wp.pl