JP2a1

Jak co roku społeczność naszego LO pragnie uczcić Dzień Papieski wspomnieniem o Papieżu Janie Pawle II. Planowaliśmy  uroczysty Apel ale z racji wielu ograniczeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wśród młodzieży postanowiliśmy przybliżyć sylwetkę naszego Wielkiego Papieża jedynie za pośrednictwem naszej strony internetowej.

XX Dzień Papieski 2020 upływa pod hasłem „Totus Tuus”

„Miejsce moje upływa w pamięci. Nie przemija cisza dalekich uliczek zatrzymana

w przestrzeni jak szkło, które w źrenicach czystych rozpadało się w światło i szafir  najbliżej są słowa dziecka, na których ta cisza się wzbija ”mamo” „mamo”

                        (K. Wojtyła, Matka , w: Poezje, dramaty, szkice,  Kraków 2004, s. 101)

 Tak bliskie słowo każdemu dziecku jak „mama”, staje się za przyczyną słów papieskich jeszcze bardziej wymowne w miesiącu poświęconym Matce Bożej.

            To zachęta Ojca Świętego do odkrycia na nowo pięknej modlitwy różańcowej!

Ojciec Święty dzieli się z nami refleksją, że nabożeństwo do Matki Bożej w postaci tradycyjnej wyniósł z domu rodzinnego i z parafii wadowickiej. Dzielił się także tym, że od 10. roku życia nosi karmelitański szkaplerz i dzięki karmelitańskiemu klasztorowi na Górce kształtowała się jego pobożność maryjna jako chłopca, młodzieńca, gimnazjalisty aż do egzaminu  dojrzałości.

Słowa „Totus Tuus” odnaleźć możemy też na herbie Jana Pawła II, co szczególnie podkreśla ich znaczenie i nierozerwalność z dojrzałym życiem papieża oraz Jego postawą wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji wobec człowieka i całego świata.

Obecne wspomnienie Wielkiego Papieża łączy się z 100 rocznicą Jego urodzin, na co również zwróciliśmy uwagę w naszej prezentacji w skrócie przybliżając postać Ojca Świętego i jego działalność duszpasterską.

Zachęcamy Was do zapoznania się z poniżej załączoną prezentacją oraz innymi materiałami poprzez linki przygotowane na XX Dzień Papieski min. przez Fundacje Dzieła Nowego Tysiąclecia.

Z całego serca pozdrawiamy i zapraszamy Siostra Teresa Żywiec i Anna Nowak

Link do filmiku

- „Serce Sługi”

http://youtu.be/LaD39sRcufw

 

-_ Totus Tuus

http://youtu.be/31LSBxh0QZw

JP2a

 

- Impresje z różych spotkań i podróży Jana Pawla II

https://youtu.be/iEHtAqKdXsU