rodzice

Zapraszamy wszystkich rodziców 17 listopada (we wtorek) o godz. 16:00 na wywiadówkę śródsemestralną.