aa18942

14   listopada   (wtorek)  2017 r. o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców  wg planu:

1a

I piętro

sala matematyki

mgr Tadeusz Wydrych

1b

II piętro

sala języka niemieckiego

mgr Anna Nowak

 

 

 

 

2a

II piętro

sala fizyki

mgr Dorota Białogłowicz

2b

I piętro

sala chemii

mgr inż. Ewa Wowk

 

 

 

 

3a

I piętro

sala historii

mgr Małgorzata Drożdż

3b

II piętro

sala biologii

mgr Małgorzata Pelc