W ramach współpracy międzynarodowej w projekcie łączącym program Erasmus+ oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych „Fenix” odbył się wyjazd szkoleniowy opiekunów. Pod koniec kwietnia 2024 na warsztatach w miejscowości Krasohorskie Podhradie (Słowacja) spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół: Serbii, Czech, Rumunii, Polski oraz Słowacji.

1a

Pięciodniowe szkolenie dotyczyło ważnych problemów, takich jak:

  • intergenerational learning - nauki międzypokoleniowej

      Praktyka międzypokoleniowa ma na celu zbliżenie ludzi we wzajemnie korzystnych działaniach, które promują              zrozumienie i szacunek między pokoleniami, przyczynia się do budowania bardziej spójnych społeczności.                 Głównym celem tych interakcji jest tworzenie przestrzeni i działań uwzględniających różne grupy wiekowe.

  • generational stereotypes - stereotypów międzypokoleniowych
  • barier i ograniczeń świata ludzi z niepełnosprawnościami
  • edukacja włączająca młodzież i dzieci mniejszości narodowych  
  • problemów zdrowia psychicznego we współczesnym świecie

Chociaż naszym głównym celem było uczenie się  tworzenia programów międzypokoleniowych to przebadanie innych obszarów działań z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi uświadomiło wagę problemu i konieczność zwrócenia większej uwagi na bariery i ograniczenia w różnych społecznościach, z którymi spotykamy się w pracy nauczyciela.  

 

10 Interaktywne zajecia w Muzeum edukacji specjalnejw Lewoczy9 Zajecia interaktywne w muzeum w Lewoczy8 Zajecia warsztatowe w Levoczy7 Praktyczne zastosowanie informacji szkoleniowych w muzeum w Lewoczy6 Prezentacja i wprowadznie do warsztatow w muzeum Lewoczy5 Prezentacja ekspozycji muzealnej4 Muzeum edukacji specjalnejw Lewoczy3 Muzeum w Lewoczy2 Szkolenie i warsztaty stereotypy miedzypokoleniowe1 Zajecia integracyjne podczas warsztatow dla opiekunow

20 Warsztaty w SP Krasnohorkie Podhradie19 Warsztaty rozwijajace komunikacje miedzypokoleniowa18 Intensywne zajecia warsztatowe z modziea szkolna17 Prezentacja innowacji edukacyjnych realizowanych w SP w Krasnohorkim Podhradiu16 Krasnohorkie Podhradie zapoznanie z modziea i kadra pedagogiczna miejscowej szkoy15 Zwiedzanie SP Krasnohorkie Podhradie14 Powitanie w SP Krasnohorkie Podhradie13 Wizyta w SP Krasnohorkie Podhradie12 Zajecia integracyjne z dziecmi w SP w Levoczy11 Zajecia z dziecmi w szkole w Levoczy

30 Analiza i wnioski podczas zajec grupowych29 Praca w grupie na zajeciach szkoleniowych28 Prezentacja wartkich tematow na temat modzieowych dylematow27 Prezentacja istotnych problemoosob uzalenionych od Internetu26 Zajecia warsztatowe w bazie szkolenia25 Zamek Krasna Horka czec zabytkowych preek regionu24 Wizyta w Mauzoleum hrabiego Andrassiego mecenasa sztuki23 Tablice informacyjne promujace region i wspoprace miedzynarodowa22 Warsztatyz modziea zronicowana jezykowow SP Krasnohorkim Podhradiu21 Warsztaty w SP Krasnohorkim Podhradiu 2

31 Prezentacja prac warszatowych

32 Warsztaty kaligraficzne

 

Ewa Dziedzicka i Anna Nowak