IMG 1

Te słowa C. K. Norwida stały się hasłem obchodów 70 - lecia Liceum Ogólnokształcącego w Lesku. W dniach 16 -18 września miał miejsce Zjazd Absolwentów związany z 70-rocznicą utworzenia pierwszej szkoły średniej w powiecie leskim. Jubileusz był szczególnym czasem dla wszystkich absolwentów, nauczycieli, uczniów.

18.09.2016- PIĄTEK

Obchody rocznicowe rozpoczęły się w piątek przemarszem i koncertem brzozowskiej orkiestry „Fire  Band” z towarzyszącymi im układami tanecznymi  w wykonaniu mażoretek. Następnie uczestnicy zjazdu mieli możliwość obejrzenia spektaklu pt. „Mały Książę” przygotowanego przez uczniów leskiego liceum. Po zakończeniu przedstawienia, które dostarczyło wielu emocji widzom rozpoczęły się prezentacje multimedialne zapowiadające szersze spotkania panelowe w kolejnych dniach. Spotkanie w Bieszczadzkim Domu Kultury zakończył koncert zespołu „Soul” z Sanoka. Słuchacze cieszyli się różnorodnymi w tematyce i formie  utworami muzycznymi, a zwłaszcza wykonaniem pieśni „Ave Maria” przez opiekunkę i dyrygentkę grupy prof. M. Brewczak. Równocześnie w murach szkoły odbyło się interesujące spotkanie z prof. J. Święchem „Wspomnienia z lat szkolnych”.

19.09.1016- SOBOTA

Drugi dzień zjazdu przebiegał w rytm wspomnień i spotkań rocznikowych a rozpoczął się odsłonięciem przez prof. S. Szkolnicką ,honorowego gościa zjazdu,  tablicy pamiątkowej a następnie poświęcenie jej przez księdza dziekana M.Bąka. Po ceremonii zebrani ruszyli z  towarzyszeniem orkiestry „Avanti” w uroczystym pochodzie ulicami Leska w kierunku kościoła parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. Po jej zakończeniu obchody przeniosły się do leskiego amfiteatru. Po wystąpieniu sanockiej orkiestry „Avanti” dyrektor Liceum pan B. Baran oficjalnie otworzył zjazd i w przemówieniu wspominał między innymi swoich poprzedników na tym stanowisku a także nauczycieli pracujących na przestrzeni minionych lat. Po nim głos zabrali przedstawiciele władz poseł na sejm RP P. Uruski, wicekurator oświaty S. Fundakowski, starosta powiatu leskiego A. Olesiuk, burmistrz miasta i gminy Lesko B. Jankiewicz, przewodniczący RR  H. Leicht, dyrektor ZSL J. Szylak, absolwentka LO A. Baranowska oraz przewodniczący Komitetu Obchodów Zjazdu J. Rabiej. Prelegenci podkreślali ogromny wpływ szkoły na wybór drogi życiowej, wspominali profesorów i anegdoty z życia szkoły. Po części oficjalnej młodzież LO zaprezentowała program artystyczny ukazujący przebieg roku szkolnego, podkreślając wydarzenia ważne dla uczniów i nauczycieli. Program artystyczny uświetniała grupa taneczna „FOX”, pod opieką absolwentki liceum M. Lis. Całą uroczystość  prowadziła, jak przed dziesięcioma laty, E. Baranowska. Kolejnym ważnym punktem drugiego dnia obchodów stały się spotkania rocznikowe w klasach liceum pozwalające przypomnieć szkolne lata, często odległe już w czasie, spotkać dawnych kolegów i nauczycieli. Uroczystości zakończył występ w BDK A. Rymarowicz – również absolwentki naszej szkoły, po którym miała miejsce zabawa taneczna.

18.09.2016- NIEDZIELA

Ostatni dzień zjazdu wypełniło zwiedzanie wystawy „70- lat Liceum w Lesku” poświęconej wydarzeniom i ludziom na przestrzeni lat 1946-2016. Odbył się także mecz piłki siatkowej, który po zaciętej walce wygrali nauczyciele. Następnie uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji absolwentki liceum A. Jedziniak pt. „Nasze Liceum. Księga wspomnień o czasach i ludziach 1946-1970”. Kolejnym punktem programu było spotkanie z absolwentem LO, podróżnikiem P. Śliwińskim, który 9 razy odbył podróż dookoła świata i właśnie wrócił z ostatniej z nich twierdząc, że każda następna jest krótsza… Ostatnia trwała tylko miesiąc. Niezwykłe były także kolejne spotkania. Opowieści i fotografie z najdalszych zakątków świata fotografika, podróżnika i także absolwenta LO W. Sozańskiego, którego fascynujące zdjęcia ozdobiły na jakiś czas wnętrza liceum. Kolejny absolwent LO M. Grzegorzek, uznany fotografik, przyrodnik przedstawił natomiast prezentację ukazującą z trochę innej, ciekawej perspektywy przyrodę naszego regionu.

W murach szkoły można było obejrzeć również twórczość artystyczną najmłodszych pokoleń licealistów i dorobek kolejnych pokoleń kronikarzy, a stanowisko ze szkolnymi kronikami cieszyło się przez wszystkie dni zjazdu ogromna popularnością.

Tak przebiegły obchody kolejnego jubileuszu naszej szkoły, stając się dla starszych okazją do wspomnień o chwilach spędzonych, często przed wieloma laty, w leskim ogólniaku, a młodszym pokazując fragment historii, w której tworzeniu biorą udział.

Ewa Dziedzicka

Fotogaleria z uroczystości 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Lesku.

Mecz piłki siatkowej

Uroczystości 70-lecia ze zbiorów BDK

Uroczystości 70-lecia ze zbiorów Aleksandra Kozaka