efekt motyla

Działając w imieniu Fundacji Efekt Motyla poniżej przesyłamy informacje o naborze do stypendium naszej Fundacji w roku szkolnym 2017/18. Program stypendialny jest prowadzony przez naszą Fundację od 2008r. Ogłaszamy informacje dotyczących stypendium, w szczególności poprzez ogłoszenie o naborze do stypendium w szkole oraz przekazanie informacji o naborze najbardziej potrzebującym uczniom.

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenu całej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy. Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Ponadto dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w dniach 13-15.10.2017r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

Warunki formalne, jakie należy spełnić:
- zamieszkanie na wsi
- uczęszczanie do VII klasy szkoły podstawowej, II i III klasy gimnazjum / szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, szkoła zawodowa)
- trudna sytuacja materialna 

- złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium w terminie 4-17 września 2017r. wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2016/17.

Wniosek do pobrania: https://goo.gl/YHHuQa

 

Więcej informacji o stypendium:

www.papilionis.org