355032374 571106115194901 8225127526571011164 n

Fundacja Misji Obywatelskiej zorganizowała w dniu 16 czerwca 2023 roku spotkanie w Starostwie Powiatowym w Lesku, które miało na celu promocję ich najnowszego projektu o nazwie "Przystanek - Czas na Podkarpacką Młodzież!". Działanie to skupiało się na przeprowadzeniu spotkań informacyjnych w całym województwie podkarpackim, z założeniem zapoznania młodzieży w wieku od 15 do 29 lat z projektem, konkursem dotacyjnym oraz dwiema ścieżkami działań, które stanowią jego integralną część.


Podczas spotkań informacyjnych omawiano szeroki zakres tematyczny, skupiający się na przedstawieniu projektu "Przystanek - Czas na Podkarpacką Młodzież!" oraz konkursu dotacyjnego. Uczestnicy mieli okazję bliżej poznać cele, założenia i korzyści wynikające z uczestnictwa w tym projekcie. Ponadto, omawiano również dwie ścieżki działań, które miały na celu aktywizację młodzieży w regionie. Ścieżka nr 1 "Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych" skupiała się na promowaniu partycypacji młodych ludzi poprzez tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych. Natomiast ścieżka nr 2 "Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich" stawiała sobie za zadanie wspieranie działań samorządów uczniowskich i studenckich w celu rozwijania ich aktywności i wpływu na lokalne społeczności.


Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Lesku zgromadziło młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Lesku. Była to doskonała okazja dla uczestników, aby zdobyć wiedzę na temat projektu, skonsultować problemy i potrzeby dotyczące młodzieży w ich miejscowościach oraz wspólnie wypracować rozwiązania, mając wsparcie i pomocy ze strony Fundacji Misji Obywatelskiej.


Projekt "Przystanek - Czas na Podkarpacką Młodzież!" jest inicjatywą, która ma na celu aktywizację i wspieranie młodych ludzi w regionie. Poprzez organizację spotkań informacyjnych, konkursu dotacyjnego oraz promowanie ścieżek działań, Fundacja Misji Obywatelskiej daje młodzieży możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wyrażania swoich opinii oraz podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.
Dzięki takim inicjatywom młodzież ma szansę rozwijać swoje umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia oraz angażować się w działania na rzecz swojego regionu. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Lesku było jednym z wielu kroków na drodze do budowania silnej, zaangażowanej i aktywnej społeczności młodych ludzi województwa podkarpackiego.

 

355032374 571106115194901 8225127526571011164 n355111113 571106031861576 2359846995208753104 n354977881 571106041861575 8492280876943650868 n