logo FE Polska Cyfrowa

Powiat Leski otrzymał grant w wysokości 60 tysięcy złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

zdalna Szkoła

– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

100% poziom dofinansowania – bez wkładu JST

Wsparcie w postaci grantu zostało przeznaczone na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

Cały artykuł czytaj tutaj