Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zapraszam do zapoznania się z obowiązującym zakresem tematycznym.

Program olimpiady dostępny jest na stronie :

http://www.owpsw.edu.pl/program/

Zapisy prowadzi oraz dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Drożdż

 

XLIX  Olimpiada Historyczna

Zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Historycznej zapraszam

do zapisywania się oraz do zapoznania się z tematami prac pisemnych.

Tematy prac pisemnych:

Starożytność: Rozważ, odwołując się do aspektów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych, czy główną przyczyną upadku cesarstwa zachodniorzymskiego były najazdy barbarzyńców.

Średniowiecze: Scharakteryzuj i oceń rolę zakonów w średniowiecznej Europie.

Nowożytna: Przedstaw i oceń sytuację międzynarodową Rzeczypospolitej w I połowie XVII w.

Historia XIX wieku: Przedstaw i oceń stosunek Napoleona do sprawy polskiej.

Historia XX wieku: Scharakteryzuj rolę kultury masowej i sportu w Europie i na świecie w okresie międzywojennym.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Scharakteryzuj na wybranych przykładach rolę Polaków w parlamentach państw zaborczych do roku 1918.

Historia regionu: Scharakteryzuj realia życia codziennego w latach 80. XX w. w Twoim regionie.

 

Strona olimpiady :

http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl 

 

 opiekun olimpiady Małgorzata Drożdż