IMG 5396

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, aby bardziej "był", a nie tylko "miał"; 

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich.”

Jan Paweł II

List Podkarpackiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018

link do zdjęć