litwa

W dniach od 26 września do 3 października młodzież liceum uczestniczyła w  polsko-litewskim projekcie  organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Polska w ramach Funduszu Wymiany Młodzieży. Warsztaty odbywały się w Ustce, która gościła grupę uczniów LO oraz grupę młodzieży z Litwy. Głównym celem projektu było  promowanie postaw tolerancji, otwartości, inspirowanie innych osób do podejmowania  różnorodnych inicjatyw. Uczestnicząc w prowadzonych zajęciach,  w języku polskim i angielskim, uczniowie rozwijali swoje umiejętności interpersonalne, praktyczne i muzyczne, czego efektem była nagrana płyta w profesjonalnym studiu nagrań. W trakcie zajęć odkrywali swoje korzenie i przełamywali stereotypy narodowe, poznawali kulturę i tradycje sąsiadów. Warsztaty uświadomiły, że osiąganie sukcesu jest możliwe mimo dzielących barier, jak język, czy odmienność kulturowa.

Dziękujemy Fundacji Rozwoju Podkarpacia Dla Młodych „ORZEŁ” w Ustrzykach Dolnych za organizację wyjazdu i pobyt w Ustce.

Beata Kurcoń