11 listopada1

Miejcie nadzieję

słowa: Adam Asnyk

muzyka: Zbigniewa Preisner

ŚPIEWAJĄ UCZENNICE NASZEJ SZKOŁY

OGLĄDAJ ZDJĘCIA ZE SZKOLNEJ UROCZYSTOŚCI

 

Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną,

Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera

Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno,

Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

 

Miejcie odwagę, nie tę jednodniową

Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska

Lecz te co wiecznie z podniesioną głową

Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.

 

Miejcie odwagę nie te tchnącą szałem

Która na oślep leci bez oręża

Lecz  tę co sama niezdobytym wałem

Przeciwne losy stałością zwycięża

 

Przestańmy własną pieścić się boleścią!

Przestańmy ciągłym lamentem się poić!

Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią

Mężom przystoi w milczeniu się zbroić

 

Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje.

i przechowywać ideałów czystość

Do nas należy dać im moc i zbroję

By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość