Październik przyniósł dwa ważne święta, które tradycyjnie w naszej szkole łączymy wspólnym spotkaniem. Jest to Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Papieski. W tym roku przypadła 250 rocznica KEN, której powstanie w 1773 roku podkreślało wiodąca rolę edukacji i której dzienna data 14 X stała się świętem oświaty.  Ustanowiony w hołdzie Janowi Pawłowi II przez Sejm Rzeczypospolitej Dzień JP II - 16 X przypomina główne przesłanie nauczania etycznego i rolę nauczycieli w wychowaniu pokoleń, której wagę często podkreślał  papież Polak.

W progach liceum zawitali zaproszeni goście Starosta Powiatu Leskiego p. A. Olesiuk, dyr. PCUW p. A. Banaś, przewodnicząca RR p. M. Kociuba oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od przemówień pani dyrektor i pana starosty oraz przewodniczącego samorządu szkolnego. W dowód wdzięczności za pracę edukacyjno- wychowawczą uczniowie podarowali nauczycielom i pracownikom symboliczne kwiaty. Wesołą piosenką D. Rinn rozpoczęła się część artystyczna łącząca opowieść o papieżu Janie Pawle II ze scenkami z życia szkolnego.

Radosna atmosfera tego dnia podkreślała wspólnotę jaka łączy całą społeczność naszego liceum a zaangażowanie młodych aktorów w odtwarzane role oraz opieka profesorek M. Pelc, E. Dziedzickiej, K. Wermińskiej i s. J. Lusio pokazuje, że szkołę tworzą nauczyciele, pracownicy, uczniowie i ich rodzice.