fundacja

W sobotę 24 października odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Stypendiów i Grantów dla Uzdolnionej Młodzieży Podkarpacia kolegium wschodnim Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Na uroczystą galę przybyli wszyscy stypendyści z najodleglejszych miejscowości Podkarpacia. W gronie zaproszonych gości jako jedyny mieszkaniec powiatu leskiego znalazł się uczeń naszej szkoły - Mateusz Lisowski. Mateusz zdobył jednorazowy grant w wysokości 1000 zł.

Podczas gali stypendyści zostali uroczyście uhonorowani, przez Księcia Jana Lubomirskiego, a dyplomy i dokumenty potwierdzające otrzymanie grantów wręczała córka Księcia Weronika. Uroczystość uświetnił występ artysty operowego Przemysława Firka, a także m. in. pokaz husarii.

Gratulujemy serdecznie Mateuszowi.

mat

WIĘCEJ ZDJĘĆ - https://www.facebook.com/133522130118909/photos/pcb.617844045020046/617843131686804/?type=3&permPage=1

http://www.youtube.com/watch?v=j9k46E6cxG0