password

Przypominamy o wadze problemu jakim jest bezpieczeństwo w sieci oraz regularna zmiana haseł do wszelkich kont internetowych. 

Radzimy robić to przynajmniej raz na trzy miesiące, oraz zapoznać się z tekstem jak stworzyć poprawne hasło. Link poniżej

https://trybawaryjny.pl/silne-haslo/