Wyniki konkursu bibliotecznego

IMG 7293.2

W ubiegłym tygodniu (12 maja 2017 r.) rozstrzygnięty został szkolny „Konkurs na najciekawszą recenzję książki”, który w marcu ogłosiła biblioteka szkolna naszego Liceum. Zadaniem uczestników było napisanie recenzji książki zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Z przyjemnością informujemy, że w gronie zwycięzców znalazły się następujące osoby:

Czytaj dalej>>DARMOWE KURSY W RAMACH „GINĄCYCH ZAWODÓW”

mck3

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lesku pilnie poszukuje chętnych  na bezpłatne szkolenia z zakresu „ginących zawodów” przeznaczone dla młodzieży w wieku do 25 lat. W ofercie szkoleń: cukiernik, kowal, brukarz/kamieniarz, piekarz, wędliniarz, tkacz, rymarz, kołodziej kowal, zdun. Szczegółowe informacje dot. szkoleń można uzyskać w MCK OHP Lesko, ul. Jana Pawła II/18 b. Tel. 13 469 65 10. 

Czytaj dalej>>


Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

Plakat VI

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia pomaga młodym ludziom o niskich dochodach, pochodzącym z obszarów wiejskich. Niejednokrotnie zdarza się, że stypendium przyznawane maturzyście jest jedyna szansą aby podjąć studia w większym mieście. Stypendium skierowane jest do maturzystów 2017 i 2016r, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną po raz pierwszy studia.

Czytaj dalej>>


Konkurs „Deutsch - mein Hobby”

IMG 8

Dnia 26 kwietnia w LO w Lesku odbył się konkurs „Deutsch - mein Hobby”. Spośród 17 zgłoszonych uczniów w w/w dniu do konkursu przystąpiło 12 uczennic i uczniów,  którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności w pisaniu testu sprawdzającego ich umiejętności i wiedzę z języka niemieckiego. Dzielnie zmagali się z zadaniami zamkniętymi z zakresu słuchania ze zrozumieniem, następnie przeprowadzali analizę tekstów pisanych oraz gramatyczno-leksykalnych. Po 90 minutach mogli odpocząć i posilić się przygotowanym przez uczniów LO w Lesku poczęstunkiem. A na koniec wszyscy w dużym napięciu oczekiwali w sali N2 profesora Tadeusza Wydrycha na ogłoszenie wyników. W tegorocznych zmaganiach w gronie laureatów znaleźli się :

Czytaj dalej>>


Program stypendialny Start2Star

upperlogo

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Czytaj dalej>>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94